Onze Visie

Pedagogische visie, pedagogisch beleid

Binnen Vlinder Villa gaan we uit van de individuele ontwikkeling van elk kind, waarbij de behoeften van het kind centraal staan.
Wij vinden het belangrijk het kind positief te motiveren en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling en het daarbij in zijn waarde te laten. De leidsters kunnen de kinderen wel een stukje educatie meegeven, maar alles ademt een gewone, huiselijke sfeer uit. We zijn een verlengstuk van thuis. Het is geenszins de bedoeling als school te gaan fungeren.

Wel vinden we het belangrijk kinderen enige structuur mee te geven en consequent te zijn naar de kinderen. Dit geeft een kind duidelijkheid en vertrouwen. Het pedagogische beleid ligt ter inzage in het kinderdagverblijf net als alle toegepaste protocollen.

Download editorial