Onze Visie

Pedagogische visie, pedagogisch beleid

Binnen Vlinder Villa gaan we uit van de individuele ontwikkeling van elk kind, waarbij de behoeften van het kind centraal staan.
Wij vinden het belangrijk het kind positief te motiveren en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling en het daarbij in zijn waarde te laten. Een kind kan hier ontdekkend leren. De leidsters geven de kinderen  een stukje educatie mee, maar alles ademt een gewone, huiselijke sfeer uit. We zijn een verlengstuk van thuis. Het is geenszins de bedoeling als school te gaan fungeren.

We geven de kinderen enige structuur mee gedurende de dag, dit geeft een kind duidelijkheid en vertrouwen. Zo kan een kind zich op een emotioneel veilige manier ontwikkelen en kunnen we op maat begeleiden in een uitdagende omgeving. Het pedagogische beleid ligt ter inzage in het kinderdagverblijf net als alle toegepaste protocollen.